Sijainti: Musiikkiteknologia -> Äänitysteknikka -> Materiaalit -> ProTools
Päivitetty viimeksi 2003

ProTools-termistöä

 1. Track: raita/kanava, jolla a) tietty input, b) tietty output, c) omat insertit, d) aux-lähdöt sekä e)volume/panorointi.
  kuva1
 2. Aux track (apuraita): raita joka "kuuntelee" (lukee) virtuaalista väylää (bus) ja lähettää signaalin johonkin toiseen väylään. Ei voi äänittää kovalevylle.
 3. Audio track: sama kuin edellä mutta voi väylän lisäksi "kuunnella" kovalevyä - eli siis toistaa kovalevyllä olevia audiotiedostoja. Voi lähettää signaalin toiseen busiin tai kovalevylle, ts. äänittää.
 4. Bus: Väylä. Näitä on kahdenlaisia:
  1. Ulkoinen väylä (external bus): väylä, joka on kytkeytynyt johonkin audiointerfaceen (joko syöttöön tai lähtöön). ProToolsissa näitä kutsutaan "INTERFACE"-väyliksi. Kts. alla: Fyysinen ulostulo.
  2. Sisäinen väylä (internal bus): virtuaalinen väylä tietokoneohjelman sisällä. ProToolisssa käytetään termiä "BUS".
 5. Fyysinen ulostulo: tietokoneessa tai sen lisälaitteessa oleva fyysinen audiosignaalin ulostuloliitin (analoginen tai digitaalinen)
 6. Group (ryhmä): automaatio- ja/tai raitaeditoinnin ominaisuus, jossa kaksi tai useampia raitoja/kanavia voidaan niputtaa yhteen. Kun yhdelle ko. ryhmän raidalle (tai kanavalle) tehdään muutoksia, kopioituvat ne automaattisesti kaikille muille saman ryhmän elementeille (poikkeus: insert/apulähtömuutokset (sis. plug ins) eivät kopioidu).
 7. Aux send (apulähtö): kanavasta/raidasta voidaan signaali haaroittaa joko faderia ennen (pre) tai jälkeen (post/after) ja ohjata se johonkin väylään.
kuva2

Kuvassa on neljä raitaa, joista kolme ensimmäistä (keltaiset) ovat audioraitoja, ja neljäs on aux-raita. Audioraitojen signaali tulee kovalevyltä, ja aux-raidan signaali virtuaaliväylä numero kahdesta.

Kunkin raidan ulostulo on kytketty (reititetty, patchatty) omaan fyysiseen ulostuloonsa.


Reitityksestä

Jokaisella kanavalla/raidalla (track) on sisääntulo ja ulostulo. Jos signaalia halutaan prosessoida (eq, compress etc.), se tehdään lisäämällä sen insert-pisteeseen jokin plug-in.

Jos signaali pitää haaroittaa tai ajaa muutoin useaan paikkaan yhtäaikaa, se tehdää aux-lähtöjen avulla:

kuva3

Kuvassa kitara- ja lauluraidoista haaroitetaan signaali aux-lähdön avulla virtuaaliväylään, jota sitten prosessoidaan kaiuttamalla ja ekvalisoimalla.

Jos useampaa signaalia halutaan prosessoida samalla plugarilla (eq/compress etc), täytyy nämä signaalit jollain tavalla summata. Tämä onnistuu syöttämällä signaalit samaan väylään (BUS). Tämä BUS-signaali sitten napataan jollain aux-raidalla kättöön, prosessoitavaksi ja summattavaksi johonkin fyysiseen ulostuloon (MAIN output, tässä lähdöt A1 ja A2):

kuva4

 

On eri asia, reititetäänkö signaali jonkun laitteen LÄPI (ts. insert) vai HAAROITETAANKO signaali kahteen signaaliin, joista toista sitten prosessoidaan esim. kaiuttamalla tai lisäämällä siihen viiveitä tms.

Haaroitettaessa signaali meillä on siten kaksi eri signaalia: a) prosessoimaton (kuiva) ja erillisenä pelkkä b) viive- tai kaikusignaali.

Yleensä ekvalisoinnissa tai kompressoinnissa signaalia EI haaroiteta. Toisin sanoen signaali ajetaan prosessointilaitteen läpi. Ja useimmiten kaiutettaessa signaali haaroitetaan, ts. käytetään aux-lähtöjä.

Seuraavassa kuvassa bassorumpu- ja bassosignaalit ajetaan saman ekvalisaattorin ja kompressorin läpi. Tämän jälkeen prosessoitu signaali ajetaan samaan väylään kuin loput rumpuraidat (tässä vain virvelirumpu). Tämän jälkeen summatut basso- ja rumpuraitasignaalit vielä ekvalisoidaan, kompressoidaan ja limitoidaan yhdessä.

kuva5