Sijainti: Musiikkiteknologia -> Äänitysteknikka -> Materiaalit -> ProTools
Päivitetty viimeksi 2003

ProTools-kanavan/raidan monitorointi

Mikä signaali tulee milloinkin raidalta kuuluviin? Tämä voi olla joissain tilanteissa epäselvää, ja siksi siitä pieni selvennys:

  • Kun kanava/raita ei ole äänitystilassa, kanava soittaa "nauhaa", eli äänitiedostoja kovalevyltä.
  • Kun kanava on äänitystilassa, ja ProTools ei ole "käynnissä", ts. äänitys tai toisto ei ole käynnissä (no play, no record), kanava toistaa sitä input-signaalia
  • Kun kanava on äänitystilassa ja REC on käynnissä, toistetaan input-signaalia
  • Epäselvin tilanne: kun kanava on äänitystilassa ja PLAY on päällä, kanava voi toistaa JOKO input-signaalia TAI raidalla olevia ääniklippejä. Tämä riippuu siitä, missä tilassa PT on (vrt. Auto Input Monitor tai Input Only Monitor")

Selveyden vuoksi pieni kaavio siitä, mitä missäkin tilanteessa raidalta kuuluu:


Ja sitten sama asia toisestä näkökulmasta katsottuna, eli mihin Monitorointimode oikein vaikuttaa silloin kun kanavalla on REC enabloituna: