Sijainti: Musiikkiteknologia -> Äänitysteknikka -> Materiaalit -> Dynamiikaprosessointi
Päivitetty viimeksi 2004

Dynamiikkaprosessointi

Alkusanat ja termit

Dynamiikkaa kontrolloidaan miksausautomaatiolla sekä kolmella erilaisella prosessorilla: kompressorilla, limitterillä ja gatella (kohinasalpa). Tässä keskitytään jälkimmäisiin eli dynamiikkaprosessointiin.

Yleistä kompressoreista

Kompressorilla voidaan signaalin dynaamista vaihtelua pienentää, jolloin sen tehollistasoa (RMS-tasoa) voidaan kasvattaa. Jos kompressori säädetään niin, että tietyn signaalitason jälkeen tehollistaso ei käytännössä nouse juuri lainkaan, toimii se limitterinä.

Signaalia voidaan vaimentaa (gain reduction) esim. VCA:lla, eli jänniteohjattavalla vahvistimella (Voltage Controlled Amplifier). Toinen yleinen tapa analogimaailmassa on käyttää valovastuksia, jotka reagoivat signaaleihin hyvin samankaltaisesti kuin ihmisen korvat (vrt. rms).

Kompressorin parametrit

 • Treshold: kompressointikynnys. Sen avulla säädämme tason, jonka ylitse menevät signaalitasot vaimennetaan eli kompressoidaan. Mitä matalampi kynnys on, sitä matalammilla signaalitasoilla kompressointia tapahtuu. Joissakin kompressoreissa säädetään vain tulosignaalin (eli input) -tasoa kompressointikynnyksen ollessa vakio.
 • Compression ratio: Kompressointisuhde viittaa suhteeseen, jossa kynnyksen ylittävä signaali vaimennetaan. Jos kompressointisuhteeksi valitaan 3:1, tuottaa 9dB:n yli kompressointikynnyksen menevät signaalit vain 3dB:n todellisen nousun kompressoituun signaalitasoon.

  Kun kompressointisuhde on suuri, esim. yli 10:1 ei juurikaan dynaamista vaihtelua enää tapahdu kompressointikynnyksen yläpuolella. Tätä kutsutaan limitoinniksi.
 • Attack time: Reagointiaika. Tarkoittaa sitä kulunutta aikaa, jolloin kompressori alkaa vaimentamaan signaalia ylitettyään asettamamme kynnyksen. Reagointiaika ilmoitetaan yleensä millisekunneissa.
 • Release time: Kun signaalitaso palaa kompressointikynnyksen alle, jolloin kompressori ei enää vaimenna signaalia. Vapautusaikoja on huomoioitava äänisignaalin aallonpituus. Matalilla taajuuksilla saattaa liian nopea vapautusaika aiheuttaa säröä signaalimateriaalissa.
 • Gain reduction: Yleensä tällaisesta LED-näytöstä käy ilmi, kuinka monta desibeliä kompressori vaimentaa signaalia.
 • Output: Mikäli haluaa, että signaalin huippuarvot (peak-value) pysyvät samalla tasolla, voi Output -säätöä nostaa yhtä monta desibeliä kuin Gain reduction -mittari näyttää.
 • Side chain: signaalin tasoa voidaan kontrolloida varsinaisen input-signaalin sijaan jollain toisella signaalilla (viivästetty, ekvaloistu signaali tai kokonaan jokin muu äänilähde, kuten esim. bassari/kitara).
 • Stereo link: vasemman ja oikean kanavan dynamiikkaa kontroilloidaan yhteisellä signaalilla, jolloin stereokuvassa ei tapahdu muutoksia vaikka esim. vasempaan kanavaan tulisikin yllättävä peak-signaali. Ts. gain reduction vaikuttaa molempiin kanaviin aina samalla tavalla.
 • De-esser: Sillä pyritään vähentämään teräviä S-kirjaimia ilman, että joudutaan leikkaamaan koko yläpäätä. Signaalista haaroitetaan erillinen kapea kompressoria ohjaava (triggering) ohjaussignaali, josta erotetaan S-kirjaimet (3000-10000Hz) taajuuskorjaimen avulla. Huom! Joillakin plug-ineilla esim. Wavesin De-esserillä voidaan signaalia kuunnella sidechainissa, eli pelkkää s-materiaalia.

 

Ekspanderi/kohinasalpa

Englanniksi: Expander/noise gate.

Toimivat päinvastoin kuin kompressorit ja limitterit. Kun sisääntuleva signaali ALITTAA asetetun kynnyksen (treshold), hiljentää ekspanderi edelleen signaalia asetetun suhteen (ratio) mukaisesti. Esim. ratio on 1:10, vaimenee signaali tullessaan -1 dB tasolta -10 dB tasolle.

 • Range/floor: pohjataso. Kuinka paljon ekspanderi tai kohinasalpa hiljaisimmillaan tai kiinniollessaan päästää signaalia läpi. Pohjatason säädöstä riippuu paljolti kuinka luonnolliselta kohinasalpa kuulostaa. Signaalin kokonaan sulkeminen voi myös kuulostaa tehokkaalta efektiltä.
 • Attack time (kohinasalpa): kuinka nopeasti signaalitie avautuu signaalin ylittäessä kynnystason (treshold)
 • Release time (kohinasalpa): Kuinka nopeasti signaalitie sulkeutuu, kun signaali alittaa kynnystason (treshold)
 • Hold (kohinasalpa): Pitosäätö. Kuinka kauan kohinasalpa pysyy auki signaalitason laskettua asetetun kynnyksen alapuolelle.