MaikkaVälikoe #3OhjelmaKeskusteluLopeta istuntoEtusivulleNavigointi


Jaksot:

1. Kovalevyn huoltaminen ¤
1.1 Levynkorjaus
1.2 Kovalevyn eheytys

2. Ympäristön muokkaus

3. Ohjelmien asennus ja poisto

4. Roskakori

5. Virustentorjunta

6. Varmuuskopiointi

7. Näppäinkomennot

8. Tiedonsiirto koneiden välillä

9. Koneen laajennus ja päivitys

10. YhteenvetoJakso 3: Ylläpito ja huolto


1. Kovalevyn huoltaminen

Käyttöjärjestelmän tapa käyttää kovalevyä perustuu johonkin tiedostojärjestelmään. On erilaisia tapoja käsitellä kovalevyjä, mutta ne kaikki toimivat siten, että kovalevy jaetaan pieniin osiin eli lohkoihin (engl. block). Lohkon koko riippuu käytetystä tiedostojärjestelmästä ja kovalevyn koosta. Tämän lohkon kokoa kutsumme tiedonvarausyksiköksi (engl. cluster size, block size).

Kovalevylle tallennettaessa tiedosto jakautuu joko peräkkäsiin tai vähän siellä sun täällä sijaitseviin lohkoihin. Kovalevyltä ei voi varata tätä pienempiä muistialueita: yhden ainoan merkin sisältävä tiedosto varaa kovalevystä yhden kokonaisen lohkon eli varausyksikön verran tilaa.

Sinisellä merkityn tiedoston lohkot eivät ole peräkkäisiä vaan tiedosto on "pirstaloitunut" useaan osaan eri puolille levyä.

Tässä sama tiedosto on järjestetty siististi yhteen yhtenäiseen osaan.

Seuraavaksi käydään läpi kaksi Windowsin mukana tullutta kovalevynhuolto-ohjelmaa. Molemmat löytyvät klikkaamalla kovalevyn kuvaketta oikeanpuoleisella hiiren napilla. Valitse pikavalikosta "Ominaisuudet" (engl. Properties) ja sen jälkeen Työkalut-välilehti (engl. Tools).

1.1 Levynkorjaus

Windowsilla ja joillakin muilla käyttöjärjestelmillä on ikävä tapa kaatuilla. Joskus se voi tapahtua sillä aikaa kun kone on juuri tallentamassa jotain tiedostoa kovalevylle. Tällöin osa tiedostosta voi hukkua tai seuraavan kerran konetta käynnistäessä kovalevyltä voi löytyä tiedostonpätkiä, jotka eivät enää kuuluu oikeastaan millekään tiedostolle ja vievät täten turhaan kovalevytilaa. Kovalevy tarvitsee tällöin pientä huoltoa tai ainakin sen tila pitäisi tarkistaa.

Windows -käyttöjärjestelmä sisältää oman levynkorjausohjelman (ScanDisk). Windows käynnistää tämän ohjelman automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, jos konetta ei ole edellisen käyttökerran lopuksi asianmukaisesti sammutettu (esim. kone kaatui).

Scandisk käy läpi kovalevyn kaikki tiedostot ja hakemistot, tarkistaa niiden osoitekartat sekä nimien oikeellisuuden ja muutenkin katsoo, että kaikki on levyllä niin kuin pitääkin.

Tyypillisimmät virheilmoitukset:

- kadonneet tiedostopirstaleet (lost file fragments)

Kovalevyltä on löytynyt varattuja lohkoja, jotka eivät kumminkaan kuulu mihinkään tiedostoon. Nämä jonkin jo edesmenneen tiedoston jämät voidaan tallentaa tiedostoiksi, jotka automaattisesti nimeytyvät "fileNNNN.chk" (NNNN on nelinumeroinen luku alkaen luvusta 0000). Myöhemmin jollain tekstieditorilla (esim. WordPad) voi yrittää selvittää, mistä ohjelmasta tai tiedostosta ne ovat peräisin. Yleensä kadonnutta tai hävitettyä tiedostoa ei kumminkaan saada kokonaan pelastettua. Siksi tärkeistä dokumenteista pitäisi olla aina vähintään yksi varmuuskopio ja sekin mielellään eri kovalevyllä.

- epäkelvot tiedostonimet (invalid file names)

Jostain syystä tiedoston nimi voi muuttua tai vioittua kaatumisen tai jonkin levyvirheen yhteydessä. Tällaista tiedostoa ei välttämättä voida aukaista.

Yleensä annan Scandiskin tehdä kaikki ehdottamansa korjaukset, mutta sen kysyessä, että tahdonko varmuuskopion kadonneista tiedostopirstaleista levykkeelle, vastaan normaalisti että en, sillä yleensä kaikista tärkeistä dokumenteista minulla on jossain varmuuskopio. Jos näin ei kumminkaan ole, ja kone on kaatunut kesken tärkeän työn, valitsisin kyllä ihan varmuuden vuoksi. Jos saan työn alla olevan dokumentin myöhemmin auki ja totean sen ehjäksi, poistan kovalevyn juurihakemistoon ilmestyneet fileNNNN.chk -tiedostot.

Lisää tietoa Scandisk-ohjelman toiminnasta saa Windowsin ohjeesta hakusanalla "scandisk" tai lataamalla ohjelman ja klikkailemalla hiiren oikeanpuoleisella napilla mielenkiintoisia paikkoja ohjelman ikkunassa. Tällöin ruutuun ilmestyy "Lisätietoja"-ponnahdusvalikko (engl. "What's up?"), josta saa tarkempia ohjeita kyseisestä toiminnasta.

Takaisin alkuun1.2 Kovalevyn eheytys

Periaatteessa tiedosto voisi sijaita kovalevyllä yhtenä palasena. Käytännössä kumminkin uusi tiedosto kirjoitetaan ensimmäiseen vapaaseen kohtaan kovalevyä, joka voi olla vaikkapa pieni kolo kahden ohjelman välissä. Jos se ei siihen kokonaan mahdu niin tiedoston loppuosa tallennetaan toiseen kohtaan levyä.

Tämä tiedostojen pirstaloituminen (fragmentoituminen) hankaloittaa koneen toimintaa. Tiedostoa luettaessa kovalevyn lukupään pitää matkata eestaas eri puolille kovalevyä, joten ohjelmien lataus ja kovalevyn muu käyttö hidastuvat. Tämän ongelman korjaamiseksi Windows sisältää kovalevyn eheytysohjelman (defrag.exe). Se kokoaa pirstaloituneet tiedostot yhtenäisiksi paketeiksi, jolloin niiden lukeminen ei vaadi lukupään siirtelyä sinne sun tänne.

Lisäoptiona on mahdollisuus valita, että samalla myös kaikki tiedostot siirretään levyn alkupäähän. Kääntäen ajateltuna se tarkoittaa, että kaikki vapaa tila pakataan levyn loppupäähän. Näin tiedostot sijaitsevat mahdollisimman lähellä toisiaan ja lukupään siirtelyyn menee vieläkin vähemmän aikaa.

Termeistä: Eheytystä kutsutaan myös optimoinniksi (optimize). Jargonissa sitä sanotaan defragmentoinniksi.

Takaisin alkuunHarjoitus

Harjoitus #10:

Tässä harjoituksessa tutustutaan Windowsin Kovalevyn eheytys -ohjelman käyttöön. Emme kuitenkaan suorita varsinaista eheytystä, sillä siihen voi toisinaan mennä melkoisesti aikaa (jopa kymmeniä minuutteja per kovalevy). Lisäksi, jos et työskentele omalla tietokoneella, voisi olla parempi kysyä periaatteessa lupa kovalevyn eheytykseen omistajalta tai ylläpitäjältä, vaikka tällä mitään haittaa saadakaan aikaiseksi (päinvastoin!). Harjoituksen voit joka tapauksessa tehdä, sillä sen aikana emme tee mitään muutoksia kovalevyn sisältöön.

Tehtävän jälkeen voit jatkaa seuraavaan lukuun "Ympäristön muokkaus".

Ohjeet:

Kokeilemme eheytysohjelmaa ja tutkimme, kuinka pirstaloituneita käyttämäsi tietokoneen kovalevyt ovat.

1 - Käynnistä eheytysohjelma. Molemmat ohjelmat (Scandisk ja eheytys) voit käynnistää klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella napilla haluamasi kovalevyn kuvaketta ja valitsemalla pikavalikosta "Ominaisuudet" (Properties). Tämän jälkeen valitse "Työkalut" -välilehti (Tools).

2 - Paina Eheytä-painiketta (Defragment now). Ensin ohjelma tarkistaa kovalevyn pirstaloitumisasteen (menee muutamia sekunteja). Jos se on 5-6 % tai enemmän, voisi levyn eheyttäminen olla paikallaan. Eheyttämiseen kuluu muutamasta minuutista puoleen tuntiin ja sen aikana olisi toivottavaa (muttei pakollista), ettei muita ohjelmia olisi avoinna. Tällöin eheyttäminen tapahtuu hieman nopeammin ja varmemmin.

Eheytys käynnistetään painamalla "Käynnistä"-painiketta (Start). Älä paina sitä nyt, sillä tällä kertaa emme halua suorittaa eheytystä. Voit tehdä sen omatoimisesti vaikka opiskeluistuntosi päätteeksi tai kun sinulla on siihen aikaa.

3 - Jos koneessasi on C-aseman lisäksi muitakin kovalevyjä, testaa nekin.

4 - Painikkeen "Lisäasetukset" (Advanced) takaa voit valita eheytystavan: Täysi eheytys/vain tiedostojen eheytys/vain vapaan tilan eheytys (oletusarvona Täysi eheytys, joka on se mitä yleensä myös käytetään). Sinun ei tarvitse valita mitään, sillä emme suorita eheytystä. Paina "Peruuta".

Kun olet käynyt kaikki kovalevyt läpi voit siirtyä seuraavaan lukuun "2 Ympäristön muokkaus".


Lisätietoja Windowsin ohjeista hakusanalla "Eheyttäminen, umpilevy" sekä tästä linkistä.

Takaisin alkuunSeuraava luku

 

© Antti Karvonen & HYLTKK/S122